Aktualności

Maskotka Związku

Maskotka Związku
W dniu 27 października 2016r. komisja konkursowa w składzie: Monika Olechnowicz-Krakowska-Przewodnicząca Izabela Ferensztajn-Członek Mariusz Sobczyk -Członek dokonała oceny prac konkursowych. Wpłynęło 67 prac z terenu CZG R-XXI. Wyniki konkursu: Komisja po wnikliwej analizie nadesłanych prac konkursowych, których przedmiotem było stworzenie oryginalnego, unikatowego projektu maskotki ukazującej charakter działalności Celowego Związku Gmin R-XXI oraz posiadającego elementy ekologii, ochrony środowiska, wybrała na maskotkę projekt pn: "Śmieciołapek " nadesłanego przez Mikołaja Kurkowskiego z ZSP w Brzeżnie- nagroda rzeczowa Ponadto komisja przyznała: Nagrodę specjalną dla Wiktorii Jurczyk - za oryginalne wykonanie projektu "Segregusia" oraz 3 wyróżnienia.

Monika Olechnowicz-Krakowska

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP