Plan Gospodarki Odpadami

  • CreateVision.pl
  • TPL_GK_LANG_PUBLISHED_IN
  • TPL_GK_LANG_HITS
  • Drukuj, E-mail

Celowy Związek Gmin R – XXI informuje, iż przystępuje do opracowania „Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie". Z projektem dokumentu można zapoznać się w zakładce Plan Gospodarki Odpadami. Do projektu Planu Gospodarki Odpadami można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej w biurze CZG R – XXI, ul Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie w terminie do 27 lipca 2009r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku.

kliknij aby pobrać Plan Gospodarki Odpadami

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP