logo infrastruktura logo logo nfosigw logo unia europejska 

Przyjmowanie odpadów

 • Słajsino

  Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
  tel. 91 579 1920
  fax 91 579 19 53
  Kierownik Zakładu tel. 91 579 1924

 • Mokrawica

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mokrawicy
  tel. 606 373 137

 • Mielenko Drawskie

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim
  tel. 94 3619823
  tel. 698 658 749

 • Świnoujście

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu
  tel. 91 3216401
  tel. 601 736 961

Aktualności

Ćwiczenia w zakresie działań w sytuacji zagrożenia pożarem i ewakuacji

2014 10 17 cwiczenia 01

W dniu 16 października 2014 r. w Celowym Związku Gmin R-XXI na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie zostały przeprowadzone ćwiczenia w zakresie działań w sytuacji zagrożenia pożarem i ewakuacji. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pracownicy CZG R-XXI.
Dokonano praktycznego sprawdzenia powiadamiania straży pożarnej o ćwiczebnym alarmie pożarowym, podjęcia działań przez pracowników w celu likwidacji w zarodku pożaru oraz organizacji ewakuacji pracowników zakładu.
Po ćwiczeniach pozytywnie oceniono znajomość przez pracowników Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, właściwe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sprawne działanie ratowniczo-ewakuacyjne.

dr inż. Jolanta Kamińska-Borak
Dyrektor RZGO w Słajsinie

Sesja Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R- XXI

Przewodniczący Zgromadzenia Andrzej Szczygieł zwołuje Sesję Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R- XXI na dzień 9 października  2014 r. godz. 12:00. Sala konferencyjna: Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami, Słajsino 30, gmina Nowogard

Porządek obrad Zgromadzenia CZG R-XXI.

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu CZG R-XXI w okresie między sesjami.
 4. Informacja Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami o realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym oraz z bieżącej działalności RZGO.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku:
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej CZG R-XXI,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2015,
  2. ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów do RZGO w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych odpadów w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu na rok 2015,
  3. realizacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej droga dywersyfikacji źródeł energii w RZGO Nowogard”.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 9. Zakończenie obrad.

Sprzątanie Świata 2014

Już po raz jedenasty  Celowy Związek Gmin R- XXI koordynuje akcję Sprzątanie Świata na terenie 27 gmin województwa zachodniopomorskiego. Związek doposażył odpowiednio gminy w worki do zbierania odpadów, jednorazowe rękawice oraz materiały informacyjno -edukacyjne. W myśl hasła „Segregujesz - Odzyskujesz” mamy nadzieję, że przedsięwzięcie, które weszło już na stałe do kalendarza miejskiego i gminnego zachęci społeczność lokalną oraz dzieci i  młodzież do segregacji odpadów  przy tym  do większej dbałości  o ochronę środowiska i ekologię.

wpisała: Monika Olechnowicz-Krakowska

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP