logo infrastruktura logo logo nfosigw logo unia europejska 

Przyjmowanie odpadów

 • Słajsino

  Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
  tel. 91 579 1920
  fax 91 579 19 53
  Kierownik Zakładu tel. 91 579 1924

 • Mokrawica

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mokrawicy
  tel. 606 373 137

 • Mielenko Drawskie

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim
  tel. 94 3619823
  tel. 698 658 749

 • Świnoujście

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu
  tel. 91 3216401
  tel. 601 736 961

Budowa instalacji fotowoltaicznej w RZGO

Informacje podstawowe

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy mocy 400 kW usytuowanych na dachach budynków: - hali kompostowni: 350 kWp; - hali sortowni: 50 kWp.

Beneficjent: Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

Całkowita wartość projektu: 3.572.966,56 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 1.413.489,23 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 1.491.361,63 PLN

Krótki opis projektu

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych na dachach sortowni i kompostowni Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami o łącznej mocy 400 kW, w tym: - 350 kW na dachu kompostowni; - 50 kW na dachu sortowni w Słajsinie na działce nr 66/10, nr obrębu 0040.

Energia elektryczna wyprodukowana w ramach powstałych instalacji PV w całości zostanie wykorzystana na potrzeby własne Wnioskodawcy.

Cele projektu

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 400 kW w Słajsinie Gmina Nowogard.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (374,47 ton równoważnika CO2), Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (450,63 MWhe/rok). Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (0,4 MW).

Uzasadnieniem realizacji projektu jest wpływ na poprawę efektywności energetycznej województwa zachodniopomorskiego poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia.

Poprawa efektywności energetycznej zostanie osiągnięta poprzez wdrożenie przedmiotowego projektu w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych i zostanie skwantyfikowana poprzez wielkość produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, wytworzonej
w ogniwach fotowoltaicznych. Uzasadnieniem dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest także zmniejszenie niedostatków infrastrukturalnych i instytucjonalnych w zakresie wykorzystania OZE oraz wzrost walorów edukacyjno-informacyjnych (promowanie inwestowania
w odnawialne źródła energii i zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie znaczenia i możliwości OZE). W dłuższej perspektywie czasu projekt przyczyni się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie stanowił wkład w procesy ogólne w tym poprawę jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego; poprawę jakości życia (m.in. poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego i krążeniowego społeczności lokalnej).

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP