logo infrastruktura logo logo nfosigw logo unia europejska 

Przyjmowanie odpadów

 • Słajsino

  Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
  tel. 91 579 1920
  fax 91 579 19 53
  Kierownik Zakładu tel. 91 579 1924

 • Mokrawica

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mokrawicy
  tel. 606 373 137

 • Mielenko Drawskie

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim
  tel. 94 3619823
  tel. 698 658 749

 • Świnoujście

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu
  tel. 91 3216401
  tel. 601 736 961

2019 03 08 fotowoltaika

Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.
Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie od początku swojej działalności prowadzi politykę proekologiczną oraz promuje inwestowanie w odnawialne źródła energii (OZE) i zwiększanie poziomu wiedzy w zakresie znaczenia i możliwości OZE.
Pomysł budowy instalacji fotowoltaicznej powstał w 2013 roku. Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie funkcjonuje, wykorzystując do procesów technologicznych głównie energię elektryczną. Ponieważ RZGO posiada około 1 hektara powierzchni dachów, postanowiono powierzchnię tę wykorzystać na budowę instalacji, która pozwoli na zmniejszenie kosztów przetwarzania odpadów na terenie Celowego Związku Gmin R-XXI. Podjęta decyzja wpisuje się w ogólnokrajowy program ochrony środowiska, polegający na ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery.

W maju 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 3.102.675,00 zł.
We wrześniu na mocy umowy podpisanej z wykonawcą robót ruszyły prace przy budowie instalacji.
Użyte do budowy instalacji moduły fotowoltaiczne zostały wykonane w technologii krzemowej z użyciem krzemu polikrystalicznego. Na dachu kompostowni zainstalowano 1400 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 350 kW a na dachu sortowni 200 modułów o łącznej mocy 50 kW. Energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną pozwoli zaoszczędzić zużycie energii na potrzeby funkcjonowania Zakładu o około 25 %.
Wybudowana instalacja fotowoltaiczna wpływa na poprawę efektywności energetycznej Województwa Zachodniopomorskiego przede wszystkim poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia.
Stanowi wkład w poprawę jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego.
Szacuje się, że w wyniku wybudowanej instalacji fotowoltaicznej nastąpi obniżenie emisji gazów cieplarnianych o ok. 375 ton równoważnika dwutlenku węgla.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP