logo infrastruktura logo logo nfosigw logo unia europejska 

Przyjmowanie odpadów

 • Słajsino

  Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
  tel. 91 579 1920
  fax 91 579 19 53
  Kierownik Zakładu tel. 91 579 1924

 • Mokrawica

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mokrawicy
  tel. 606 373 137

 • Mielenko Drawskie

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim
  tel. 94 3619823
  tel. 698 658 749

 • Świnoujście

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu
  tel. 91 3216401
  tel. 601 736 961

Aktualności

Delegacja z Macedonii

Delegacja z Macedonii

W dniu 8 czerwca br. Celowy Związek Gmin R-XXI gościł na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie delegację z Macedonii  wraz ze Starostą Powiatu Goleniowskiego Tomaszem Kuliniczem oraz  Członkiem Zarządu Andrzejem Siwym.Antoni Bielida  Przewodniczący Zarządu zapoznał gości ze strukturą oraz funkcjonowaniem Celowego Związku Gmin R-XXI natomiast  dr inż. Jolanta Kamińska Borak  Dyrektor Zakładu zapoznała gości funkcjonowaniem Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie oraz omówiła proces technologiczny przetwarzania odpadów.

Wpisała: Monika Olechnowicz-Krakowska

Sesja Zgromadzenia CZG R-XXI

Przewodniczący Zgromadzenia Andrzej Szczygieł zwołuje Sesję Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R- XXI na dzień 10 czerwca 2015 r. godz. 11:00

 Sala konferencyjna: Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami, Słajsino 30, gmina Nowogard

Porządek obrad  

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu CZG R-XXI w okresie między sesjami.
 4. Informacja Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami o realizacji projektu pn.:
  1. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard”,
  2. „Szumiące trawy na składowiskach Celowego Związku Gmin R-XXI.
 5. Przyjęcie sprawozdań finansowych Celowego Związku Gmin R-XXI za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego w 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok i informacji o stanie mienia za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych CZG R-XXI za rok 2014,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI za rok 2014:
   - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
   - wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi   CZG  R-XXI absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2014.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2015,
  2. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej CZG R-XXI na lata 2014-2022,
  3. zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI,
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Celowego Związku Gmin R-XXI.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 9. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        wpisała: Monika Olechnowicz-Krakowska 

Forum Dyrektorów

Forum Dyrektorów
W dniu 20 maja 2015 r. Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie  odwiedzili Dyrektorzy Zakładów Oczyszczania  Miast.
Dyrektorzy zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu w ramach 46 Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów  Zakładów Oczyszczania Miast, którego Celowy Związek Gmin R-XXI jest gospodarzem.

Wpisała: Monika Olechnowicz-Krakowska

Podkategorie

 • Aktualności
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej w RZGO

  logotyp

  Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

  Budowa instalacji fotowoltanicznej w RZGO

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP