logo infrastruktura logo logo nfosigw logo unia europejska 

Przyjmowanie odpadów

 • Słajsino

  Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
  tel. 91 579 1920
  fax 91 579 19 53
  Kierownik Zakładu tel. 91 579 1924

 • Mokrawica

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mokrawicy
  tel. 606 373 137

 • Mielenko Drawskie

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim
  tel. 94 3619823
  tel. 698 658 749

 • Świnoujście

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu
  tel. 91 3216401
  tel. 601 736 961

Zarząd Celowego Związku Gmin R- XXI z siedzibą w Nowogardzie uprzejmie informuje, iż w dniu 17 listopada 2010 r. w Warszawie została zawarta umowanr POIS 02.01.00-00-003/09-00 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Celowym Związkiem Gmin R- XXI
z siedzibą w Nowogardzie o dofinansowanie projektu
„Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard” w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP