Gospodarowanie odpadami

Informacja dotycząca segregacji - u źródła

Informacja dotycząca segregacji u źródła – selektywnej zbiórki odpadów w zakresie frakcji odpadów
Przez frakcję odpadów komunalnych PAPIER należy rozumieć:

- papier,
- tekturę,
- opakowania z papieru, tektury i kartonu,
- gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty,
- papierowe torby, worki, opakowania papierowe pozostałe,
- papier szkolny i biurowy

Przez frakcję odpadów komunalnych TWORZYWA SZTUCZNE  należy rozumieć:
- opakowania z tworzyw sztucznych po napojach,
- opakowania po kosmetykach tj. po szamponach, odżywkach, itp.,
- opakowania po  środkach czystości tj. po płynach do prania, płukania, itp.,
- opakowania po żywności tj. po mleku, jogurtach, serkach, itp.,
- folia opakowaniowa tj. woreczki, worki, reklamówki, itp., niezależnie czy zostały wykonane z PE, PP, PE, PEHD, PS i pozostałych tw. sztucznych.

Przez frakcję odpadów komunalnych SZKŁO należy rozumieć:
- opakowania ze szkła białego i kolorowego: słoiki i butelki

NIE dopuszcza się we frakcji odpadów komunalnych SZKŁA: ceramiki, luster, szyb w tym samochodowych  i pozostałego szkła budowlanego.

Przez frakcję odpadów komunalnych METALE należy rozumieć:
-
opakowania z metali żelaznych i nieżelaznych : puszka aluminiowa i stalowa po napojach, opakowania metalowe po konserwach, produktach itp..
- złom metali żelaznych i nieżelaznych: armatura, przedmioty metalowe itp...

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP