Szumiące trawy na składowiskach CZG-RXXI

PODPISANIE ANEKSU
DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

20 lutego 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pomiędzy Instytucją Wdrażającą,
a Beneficjentem tj. Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
został podpisany Aneks nr POIS.02.01.00-00-034/13-01 do umowy
o dofinansowanie Projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zwiększył się m. in. o:

  1. Rekultywację trzech składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w miejscowościach: Świnoujście (gm. Świnoujście), Kusin (gm. Karnice) oraz Stawno (gm. Złocieniec).
  2. Zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na 16 zrekultywowanych składowiskach wraz z osprzętem umożliwiającym odbiór i przetwarzanie zgromadzonych danych.
  3. Zakup laptopa dostosowanego do potrzeb związanych z w/w monitoringiem oraz drukarki wielofunkcyjnej i aparatu w celu zapewnienia trwałości i dobrej jakości dokumentacji
  4. Budowę instalacji oświetleniowych fotowoltaicznych na wszystkich rekultywowanych składowiskach, co pozwoli na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu wytworzenia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia obiektu
  5. Zakup maszyn i urządzeń wynikających z konieczności obsługi składowisk w okresie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu tj. kosiarki spalinowe (5 szt.), kosiarki samojezdne ( 3 szt.), ciągnik rolniczy wraz z przyczepą rolniczą (1szt.), kosiarki bijakowe (2 szt.).

Rozszerzenie projektu spowoduje, że wszystkie składowiska znajdujące się
w zarządzie Celowego Związku Gmin R-XXI zostaną zrekultywowane w związku z czym pozyskane zostanie 31,325 ha powierzchni terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP