Szumiące trawy na składowiskach CZG-RXXI

Zgodnie z aneksem z dnia 13 października 2015 r. do umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 22.166.264,38 PLN, co stanowi maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych. Beneficjentowi zostało udzielone dofinansowanie w kwocie 18.837.924,72 PLN .

Związek otrzymał również dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 2.153.057,77 PLN

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP