Szumiące trawy na składowiskach CZG-RXXI

W wyniku realizacji wykonane zostały roboty budowlane na 15 składowiskach (16 kwaterach) odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zrekultywowano łącznie 32,97 ha terenów atrakcyjnych przyrodniczo:

 1. Składowisko w Mielenku Drawskim (dz. nr 239,240) - 2,87 ha
 2. Składowisko w Mielenku Drawskim (dz. nr 233/9) - 2,10 ha
 3. Składowisko w Kłębach - 1,18 ha
 4. Składowisko w Chrząstowie - 1,69 ha
 5. Składowisko w Kusinie - 0,36 ha
 6. Składowisko w Godowie - 1,70 ha
 7. Składowisko w Osinie - 0,25 ha
 8. Składowisko w Komorowie - 3,43 ha
 9. Składowisko w Świnoujściu - Przytór (łącznie 2 kwatery) - 6,09 ha
 10.  Składowisko we Włodarce - 5,62 ha
 11. Składowisko w Kraśniku Łobeskim - 0,50 ha
 12. Składowisko w Wierzchowie - 0,70 ha
 13. Składowisko w Recławiu - 2,00 ha
 14. Składowisko w Złocieńcu - 3,50 ha
 15. Składowisko w Stawnie - 0,98 ha

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP