Szumiące trawy na składowiskach CZG-RXXI

Uroczyste przekazanie placu budowy w Chrząstowie, gm. Kamień Pomorski

  • Odsłony: 369

Uroczyste przekazanie placu budowy w Chrząstowie, gm. Kamień Pomorski
Dnia 05.11.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Chrząstowo.

Podpisanie protokółu odbyło się z udziałem zastępcy burmistrza Pana Andrzeja Jędrzejewskiego, Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI Pana Antoniego Bielidy oraz przedstawicieli władz lokalnych, Wykonawcy oraz licznie zgromadzonych gości.

Obecność Radnych Gminy i młodzieży szkolnej świadczy o pozytywnym odbiorze
i zainteresowaniu realizowanym przez Celowy Związek Gmin R-XXI projektem rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pn. ”Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”

Uroczyste przekazanie placu budowy w Recławiu, gm. Wolin

  • Odsłony: 359

Dnia 13.11.2014r. w „Dworku Wolińskim” w Wolinie odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Recław.

Podpisanie protokółu odbyło się z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Wolinie, Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI Pana Antoniego Bielidy i przedstawicieli Wykonawcy oraz w obecności zgromadzonych gości.

Obecność młodzieży szkolnej świadczy o pozytywnym odbiorze i zainteresowaniu realizowanym przez Celowy Związek Gmin R-XXI projektem rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pn. ”Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”.

 

projekt szumiące trawy

  • Odsłony: 344

projekt szumiące trawy
08 września 2014r. do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych gmin biorących udział w projekcie została wysłana informacja o rozpoczęciu działań informacyjno – promocyjnych. Planowanym efektem przeprowadzonej kampanii będą pozytywne zmiany w świadomości społecznej, wyrażające się w kształtowaniu podstaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W związku z realizacją projektu Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie w trakcie roku szkolnego 2014/15 będzie organizował w siedzibie Związku spotkania na temat rekultywacji składowisk. Przewidziane są również działania informacyjno – promocyjne skierowane do przedsiębiorców i organizacji biznesowych, partnerów ekonomicznych i społecznych, władz lokalnych, regionalnych oraz jednostek publicznych jak również organizacji wspierających ochronę środowiska naturalnego. W zależności od grup docelowych zastosowane zostaną odmienne środki promocyjne w ramach realizacji zadania.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP