Tło i uzasadnienie projektu

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Główni i bezpośredni interesariusze projektu to:

- społeczność lokalna (gminna) – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego;

- społeczność regionalna (powiat i województwo) – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego;

- gminy należące do Celowego Związku Gmin R-XXI – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego.

Pośredni interesariusze projektu to użytkownicy środowiska (zarządzający terenami chronionymi przepisami środowiskowymi), organizacje ekologiczne (w zakresie realizacji celów statutowych), władze samorządu województwa zachodniopomorskiego (w zakresie realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024); Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w

Szczecinie (w zakresie monitorowania stanu i jakości powietrza na obszarze województwa). Problem kluczowy (nadrzędny), w kontekście realizacji wnioskowanego projektu, wynika
z niskiego poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (problem główny w projekcie), co z kolei jest spowodowane małą ilością instalacji fotowoltaicznych jako źródeł wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego (problem źródłowy) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz Gminy Nowogard.

Realizacja wnioskowanego projektu przyczyni się do rozwiązania następujących problemów: Problemu źródłowego: mała ilość instalacji fotowoltaicznych jako źródeł wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych, zdolnych do wytwarzania energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, takich jak promieniowanie słoneczne.

Problemu głównego: niski poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stopniu adekwatnym do parametrów instalacji fotowoltaicznych, które będą przedmiotem inwestycji. Problemu kluczowego: niedostateczny stan środowiska naturalnego na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz Gminy Nowogard.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania inwestycji. Wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych, której produkcja wymaga zużycia takich paliw jak: węgiel brunatny, gaz ziemny, drewno, gaz opałowy i wiąże się z wytwarzaniem produktów ubocznych w postaci związków chemicznych, takich jak m.in.: CO2, SO2, NO2 oraz różnych pyłów, niekorzystnych dla środowiska.

CENNIK 2021
CENNIK 2020
 
CENNIK 2019 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-200 Nowogard
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696

e-mail :: kancelaria@czg.nowogard.pl
www :: www.czg.nowogard.pl 
bip :: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Dzisiaj 179

Wczoraj 213

W tym tygodniu 392

W tym miesiącu 5966

Od początku 112173

©2021 CreateVision.pl All rights reserved