O nas

Celowy Związek Gmin R-XXI prowadzi instalację przetwarzania odpadów komunalnych dla 33 gmin województwa zachodniopomorskiego. Misją CZG R-XXI jest ochrona środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób racjonalny i optymalny. Moc przerobowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wynosi 120 000 mg/rok, co zapewnia zagospodarowanie strumienia odpadów kierowanego z regionu do instalacji. Instalacja znajduje się w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. Nowogard. Powierzchnia całego terenu Zakładu wynosi 18,6 ha. Zadaniem Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami jest odbiór, przetworzenie/odzysk i unieszkodliwienie dowożonych odpadów komunalnych z terenów gmin należących do Celowego Związku Gmin R-XXI, w tym przede wszystkim:

  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
  • przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
  • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów.

W sortowni prowadzi się mechaniczne przetwarzanie odpadów na liniach sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki:

  • o wydajności ok. 99 600 Mg/a dla odpadów komunalnych zmieszanych,
  • o wydajności ok. 5 000 Mg/a dla odpadów opakowaniowych.

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych w sortowani odbywa się w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, która umożliwia ich biostabilizację w systemie NOVAKOMP o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę i ok. 50 000 Mg/a. Na terenie RZGO w Słajsinie wybudowano dwie kwatery składowania odpadów o łącznej powierzchni 4,5 ha i pojemności 345 700 m3.

CENNIK DLA GMIN CZŁONKOWSKICH 2024
CENNIK KOMERCYJNY 2024

CENNIK DLA GMIN CZŁONKOWSKICH 2023
CENNIK KOMERCYJNY 2023


CENNIK 2022 - obowiazuje cennik za odpady z roku 2021
CENNIK 2021
CENNIK 2020
 
CENNIK 2019 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-209 Słajsino
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696
Nr rejestrowy BDO 000010822

e-mail :: kancelaria@czg.nowogard.pl
www :: www.czg.nowogard.pl 

Dzisiaj 25

Wczoraj 219

W tym tygodniu 457

W tym miesiącu 4456

Od początku 333134

©2024 CreateVision.pl All rights reserved