Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie
Budowa instalacji fotowoltaicznej w RZGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2014 - 2020

Image
Informacje podstawowe

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy mocy 400 kW usytuowanych na dachach budynków: - hali kompostowni: 350 kWp; - hali sortowni: 50 kWp.

Beneficjent: Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

Całkowita wartość projektu: 3 102 675 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 1 184 078,71 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 1 918 596,29 PLN

Krótki opis projektu
Cele projektu
Tło i uzasadnienie projektu

Aktualności z budowy

Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej

Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

CENNIK 2019 
CENNIK 2020 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-200 Nowogard
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696

e-mail :: czg.kancelaria@nowogard.pl 
www :: www.czg.nowogard.pl 
bip :: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Dzisiaj 29

Wczoraj 35

W tym tygodniu 706

W tym miesiącu 3607

Od początku 63120

©2020 CreateVision.pl All rights reserved