Władze CZG

Zgromadzenie Związku

                              

Zarząd Związku

(nomultithumb}

   2019 03 04 chrzanowski
Andrzej Szczygieł
Przewodniczący Zgromadzenia
  Jacek Chrzanowski
Przewodniczący Zarządu
     
Michalska Barbara
z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
  Andrzej Wyganowski
Członek Zarządu
     
    Krzysztof Czerwiński
Członek Zarządu
     
    Kazimierz Lembas
Skarbnik Związku

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP