Władze CZG

Zgromadzenie Związku

                              

Zarząd Związku

(nomultithumb}

 
Andrzej Szczygieł
Przewodniczący Zgromadzenia
  Antoni Bielida
Przewodniczący Zarządu
     
Andrzej Wyganowski
z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
  Zbigniew Ptak
Członek Zarządu
     
    Piotr Hebda
Członek Zarządu
     
    Kazimierz Lembas
Skarbnik Związku

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP