BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY OKOŁO 1 MWP NA TERENIE REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SŁAJSINIE NA DZIAŁCE NR 66/8 O POWIERZCHNI 2,8318 HA, OBRĘB SŁAJSINO, GMINA NOWOGARD

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Program operacyjny:
RPZP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa:
RPZP.02.00.00. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie:
RPZP.02.10.00. Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych

Image
Informacje podstawowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gmina Nowogard

Beneficjent: Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie


Montaż finansowy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

  1. Całkowita wartość wydatków: 3 385 452,79
  2. Wydatki kwalifikowane: 1 923 786,76
  3. Wartość dofinansowania z EFRR: 1 154 272,05
  4. Wkład własny beneficjenta: 2 231 180,74


Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1,0 MWp (±5%) składającej się z ok. 2565 modułów o mocy jednostkowej ok. 390 Wp, posadowionych na gruncie na dedukowanej konstrukcji wsporczej. Ponadto projektuje się drogi dojazdowe techniczne oraz ogrodzenie terenu.

Moc całkowita: około 1000,0 kWp

Powierzchnia zabudowy/ powierzchnia pod instalacją fotowoltaiczną: 4746,9 m2

 
Nakłady inwestycyjne:
W ramach realizacji projektu zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, w gminie Nowogard.
Koszty związane z realizacją projektu (budową instalacji fotowoltaicznej) są wydatkami rozwojowymi, bezpośrednio związanymi z podniesieniem poziomu ochrony środowiska poprzez inwestycje instalację do produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Krótki opis projektu
Cele projektu
Tło i uzasadnienie projektu
Teren inwestycji

CENNIK DLA GMIN CZŁONKOWSKICH 2024
CENNIK KOMERCYJNY 2024

CENNIK DLA GMIN CZŁONKOWSKICH 2023
CENNIK KOMERCYJNY 2023


CENNIK 2022 - obowiazuje cennik za odpady z roku 2021
CENNIK 2021
CENNIK 2020
 
CENNIK 2019 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-209 Słajsino
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696
Nr rejestrowy BDO 000010822

e-mail :: kancelaria@czg.nowogard.pl
www :: www.czg.nowogard.pl 

Dzisiaj 23

Wczoraj 219

W tym tygodniu 455

W tym miesiącu 4454

Od początku 333132

©2024 CreateVision.pl All rights reserved