Ekosłownik

ODPADY

ODPADY – TO INACZEJ MÓWIĄC WSZYSTKIE NASZE ŚMIECI. MAMY WIELE RODZAJÓW ODPADÓW, JEDNE Z NICH TO ODPADY:

  • KOMUNALNE (POWSTAJĄ GŁÓWNIE W NASZYCH DOMACH),
  • PRZEMYSŁOWE (TO SĄ ODPADY WYTWORZONE W FABRYKACH),
  • MEDYCZNE NP.(STRZYKAWKI) CZY NIEBEZPIECZNE (NP. STARE BATERIE).

RECYKLING

TO POWTÓRNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, CZYLI MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ODZYSKANYCH MATERIAŁÓW.

SKŁADOWANIE

UMIESZCZANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU (KWATERZE SKŁADOWEJ).

KOMPOSTOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH (NP. LIŚCI, GAŁĘZI)W CELU PRZETWORZENIA NA TZW. KOMPOST, KTÓRY WYKORZYSTYWANY JEST DO M.IN. NAWOŻENIA PÓL.

REKULTYWACJA

TO PROCES PRZYWRACANIA PRZYRODZIE TRENÓW ZDEGRADOWANYCH PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA.

UNIESZKODLIWIANIE

ODPADY, KTÓRYCH NIE MOŻNA JUŻ PONOWNIE WYKORZYSTAĆSĄ UMIESZCZANE NA SKŁADOWISKU I TAM UNIESZKODLIWIANE (ZAGOSPODAROWANE W TAKI SPOSÓB,ABY NIE ZAGRAŻAŁY ŚRODOWISKU).

SEGREGACJA

TO ZBIERANIE ODPADÓW DO SPECJALNIE OZNAKOWANYCH POJEMNIKÓW. DZIĘKI TEMU POMAGAMY NASZEMU ŚRODOWISKU!

CENNIK DLA GMIN CZŁONKOWSKICH 2024
CENNIK KOMERCYJNY 2024

CENNIK DLA GMIN CZŁONKOWSKICH 2023
CENNIK KOMERCYJNY 2023


CENNIK 2022 - obowiazuje cennik za odpady z roku 2021
CENNIK 2021
CENNIK 2020
 
CENNIK 2019 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-209 Słajsino
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696
Nr rejestrowy BDO 000010822

e-mail :: kancelaria@czg.nowogard.pl
www :: www.czg.nowogard.pl 

Dzisiaj 25

Wczoraj 219

W tym tygodniu 457

W tym miesiącu 4456

Od początku 333134

©2024 CreateVision.pl All rights reserved