Ekosłownik

ODPADY

ODPADY – TO INACZEJ MÓWIĄC WSZYSTKIE NASZE ŚMIECI. MAMY WIELE RODZAJÓW ODPADÓW, JEDNE Z NICH TO ODPADY:

  • KOMUNALNE (POWSTAJĄ GŁÓWNIE W NASZYCH DOMACH),
  • PRZEMYSŁOWE (TO SĄ ODPADY WYTWORZONE W FABRYKACH),
  • MEDYCZNE NP.(STRZYKAWKI) CZY NIEBEZPIECZNE (NP. STARE BATERIE).

RECYKLING

TO POWTÓRNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, CZYLI MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ODZYSKANYCH MATERIAŁÓW.

SKŁADOWANIE

UMIESZCZANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU (KWATERZE SKŁADOWEJ).

KOMPOSTOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH (NP. LIŚCI, GAŁĘZI)W CELU PRZETWORZENIA NA TZW. KOMPOST, KTÓRY WYKORZYSTYWANY JEST DO M.IN. NAWOŻENIA PÓL.

REKULTYWACJA

TO PROCES PRZYWRACANIA PRZYRODZIE TRENÓW ZDEGRADOWANYCH PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA.

UNIESZKODLIWIANIE

ODPADY, KTÓRYCH NIE MOŻNA JUŻ PONOWNIE WYKORZYSTAĆSĄ UMIESZCZANE NA SKŁADOWISKU I TAM UNIESZKODLIWIANE (ZAGOSPODAROWANE W TAKI SPOSÓB,ABY NIE ZAGRAŻAŁY ŚRODOWISKU).

SEGREGACJA

TO ZBIERANIE ODPADÓW DO SPECJALNIE OZNAKOWANYCH POJEMNIKÓW. DZIĘKI TEMU POMAGAMY NASZEMU ŚRODOWISKU!

CENNIK 2021
CENNIK 2020
 
CENNIK 2019 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-200 Nowogard
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696

e-mail :: kancelaria@czg.nowogard.pl
www :: www.czg.nowogard.pl 
bip :: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Dzisiaj 92

Wczoraj 205

W tym tygodniu 1175

W tym miesiącu 6608

Od początku 156415

©2021 CreateVision.pl All rights reserved