Rekultywacja kwatery nr II na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słajsino.

Rekultywacja to proces mający na celu powstrzymanie degradacji środowiska wodno – gruntowego, ograniczenie ujemnego wpływu zamykanej kwatery składowiska odpadów na powietrze atmosferyczne, ograniczenie dostępu wód opadowych do złoża odpadów.

Rekultywacja jest sposobem na odzyskanie równowagi w krajobrazie poprzez umiejętne ukształtowanie powierzchni obiektu oraz wprowadzenie roślinności, mającej za zadanie osiągnięcie efektu spójności obiektu z otoczeniem.

W celu uzyskania równowagi oraz osiągnięcia efektu spójności obiektu z otoczeniem zastosowane zostaną zabiegi minimalizujące zagrożenia dla składowiska polegające głównie na uszczelnieniu złoża odpadów warstwą słabo przepuszczalną i rekonstrukcji warstwy roślinno-twórczej wraz z pokrywą roślinną. Wybrano rekultywację nastawioną na kierunek terenów zielonych- obsiew mieszanką traw. Rekultywację składowiska przeprowadza się w dwóch etapach: Rekultywacja techniczna obejmuje ukształtowanie bryły składowiska w odpowiedni sposób oraz nadanie bezpiecznego nachylenia skarpom.

Rekultywacja biologiczna ma za zadanie odtworzenie i ukształtowanie nowych biologicznych wartości użytkowych gleby oraz zabezpieczenie stateczności zboczy składowiska przez zabudowę biologiczną, a także ochronę przeciwerozyjną wierzchowiny i zboczy składowiska. Wszystkie prace rekultywacyjne są ukierunkowane na ostateczne zagospodarowanie obiektu.

Dla kwatery nr II zlokalizowanej na terenie RZGO Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego decyzją z dnia 11 października 2019 r. określił harmonogram działań związanych z zamknięciem, oraz rekultywacją przedmiotowej kwatery, ustalając datę 31 grudnia 2019 r. jako termin zakończenia prac związanych z ostatnim elementem procesu rekultywacji tj. biologiczną zabudową gruntu, zabiegami agrotechnicznymi oraz wysiewem traw i roślin.

Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych na realizację zadania pn. „Rekultywacja kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie RZGO w Słajsinie”. 27 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane, których wartość stanowi 699.493 zł netto.

Do chwili obecnej zostały wykonane prace związane z robotami pomiarowymi i przygotowawczymi, formowaniem docelowym bryły składowiska, położeniem warstw wyrównawczych na wierzchowinie oraz skarpach kwatery. Ułożono również kiszki faszynowe zabezpieczające skarpy przed osuwaniem się warstw rekultywacyjnych.

 

1. Stan początkowy widok z góry
2019 10 25 rekultywacja01

2. Stan początkowy
2019 10 25 rekultywacja022019 10 25 rekultywacja03

 4. Formowanie bryły kwatery
2019 10 25 rekultywacja04

5. Układanie wartwy słaboprzepuszczalnej na skarpach2019 10 25 rekultywacja05

6. Układanie warsty słaboprzepuszczalnej na wierzchowinie2019 10 25 rekultywacja06

7. Układanie warstwy słaboprzepuszczalnej na wierchowinie2019 10 25 rekultywacja07

9. Układanie kiszek faszynowych na skarpach2019 10 25 rekultywacja08

CENNIK 2021
CENNIK 2020
 
CENNIK 2019 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-200 Nowogard
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696

e-mail :: kancelaria@czg.nowogard.pl
www :: www.czg.nowogard.pl 
bip :: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Dzisiaj 185

Wczoraj 213

W tym tygodniu 398

W tym miesiącu 5972

Od początku 112179

©2021 CreateVision.pl All rights reserved