EKO-LEKCJE

Serdecznie zapraszamy szkoły i przedszkola z terenu Celowego Związku Gmin na warsztaty Ekologiczne w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.
W Eko-Lekcjach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież szkolna pod kierunkiem nauczyciela, chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat racjonalnej gospodarki odpadami i poznać jej wpływ na otaczające środowisko.

2019 11 19 ekolekcje2

!Więcej o ekolekcjach

 

Ze względów organizacyjno-technicznych w jednej Eko Lekcji może wziąć udział maksymalnie 30 osób
Czas trwania jednej Eko-Lekcji do 60 minut
udział w Eko-Lekcjach jest bezpłatny.

Dojazd na Eko-Lekcje pozostaje we własnym zakresie Placówki (w uzasadnionych sytuacjach Istnieje możliwość dofinasowania transportu).
Uczestnictwo w Eko-Lekcjach należy zgłosić wypełniając Kartę Zgłoszenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu - tel. 915791923, Monika Olechnowicz-Krakowska
Kartę zgłoszenia można pobrać z naszej strony internetowej karta zgłoszenia i po wypełnieniu przesłać do biura Celowego Związku Gmin R-XXI Słajsino 30, lub na adres mailowy czg@nowogard.pl

 

W programie min.

  • prezentacja filmu edukacyjnego
  • pogadanka dot. segregacji odpadów,
  • zajęcia praktyczne min.: gry edukacyjne, kolorowanki, puzzle, łamigówki
  • zwiedzanie RZGO
  • poczęstunek

 

Dzieci podczas warsztatów zdobywają wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki odpadami – prawidłowej segregacji odpadów.
Bardzo prosimy o zgłaszanie się placówek wraz z ustalaniem dnia oraz godzin przyjazdu.
Preferowane są przyjazdy godzinach od 9.00 do 13.00

 

 karta zgłoszeniaimage015

Monika Olechnowicz -Krakowska
Główny specjalista ds. edukacji i promocji

Aktualności - Edukacja

„Odpady segregujesz-Surowce Odzyskujesz ”

image004image003

Celowy Związek Gmin R-XXI  w ramach uzyskanego  dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizuje program edukacyjny pn. "Kompleksowa i długofalowa kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu prawidłowej segregacji odpadów skierowana do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców pn. Odpady Segregujesz - Surowce Odzyskujesz". Program ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów u źródła. Bezpośrednimi odbiorcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych wraz z nauczycielami, natomiast odbiorcami pośrednimi są rodzice i opiekunowie. Eko- lekcje odbywają się w różnych formach,  dostosowane odpowiednio do grup wiekowych. Aby wzmocnić przekaz na zakończenie Eko-lekcji każde z dzieci oraz opiekun otrzymuje ekogadżet, torbę bawełnianą oraz ulotkę informacyjno – edukacyjną utrwalającą wiedzę z zakresu prawidłowej segregacji odpadów. Efektem ekologicznym programu będzie kształtowanie postaw proekologicznych bezpośrednio wśród dzieci i młodzieży oraz pośrednio na dorosłych mieszkańców, podniesienie świadomości, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa względem środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej segregacji odpadów. Realizacja zadania wiąże się ze ścisłą współpracą CZG R-XXI z gminami członkowskimi, placówkami oświatowymi, dyrektorami szkół, nauczycielami, co wpłynie na sprawną realizację programu.

https://www.facebook.com/100444575022469/videos/934852823672358

CENNIK 2021
CENNIK 2020
 
CENNIK 2019 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-200 Nowogard
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696

e-mail :: kancelaria@czg.nowogard.pl
www :: www.czg.nowogard.pl 
bip :: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Dzisiaj 15

Wczoraj 180

W tym tygodniu 988

W tym miesiącu 3824

Od początku 170230

©2021 CreateVision.pl All rights reserved