Aktualności

Sprzątanie świata 2012

W związku z coroczną akcją: „Sprzątanie Świata” odbywającą się w miesiącu wrześniu, Celowy Związek Gmin R- XXI zamierza doposażyć gminy w worki (120 lit) do zbierania odpadów i jednorazowe rękawice. W związku z powyższym prosimy o podanie liczby potrzebnych worków i rękawic.

Worki wraz z rękawicami można będzie odbierać w siedzibie CZG R- XXI tj. ul. Boh. Warszawy 34 w Nowogardzie, w godz. od 8.00 do 15.00. Na informacje od Państwa oczekujemy do dnia 5 września 2012 r.

Monika Olechnowicz-Krakowska

Sprzątanie świata - Polska 2012


„Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę"
Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska", koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska". Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, chcemy Was zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. w tradycjach indiańskich szacunek oznacza szanowanie duchowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd. i my zatroszczmy się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska lasy, łąki i tereny otwarte - skorzystają na tym nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta a może nawet gwiazdy, ale również my - to szansa dla nas na jesienny spacer po czystym lesie.
Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, najpóźniej 1 lipca 2013r. To wtedy powinny zniknąć z naszego krajobrazu dzikie wysypiska.

http://naszesmieci.mos.gov.pl

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP