Informujemy, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
 od poniedziałku tj. 16 marca 2020r. do odwołania zamknięte będą
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

PSZOK RZGO Słajsino
PSZOK Mielenko Drawskie
PSZOK Świnoujscie

 

Wykaz numerów telefonów kontaktowych:
Regionalny Zakład Gospodarowania
Odpadami w Słajsinie
 tel. 91 579 1943


Mielenko Drawskie
Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim
tel. 94 3619823
tel. 698 658 749


 Świnoujście
Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu
tel. 91 3216401
tel. 601 736 961

CENNIK 2019 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

Nr rejestrowy BDO 000010822

Gospodarowanie odpadami

Uwaga!

Celowy Związek Gmin R-XXI przypomina, że zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14  grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami od 01 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać elektroniczna ewidencja odpadów. Szczegółowe wytyczne prowadzenia ewidencji odpadów zawarte są w art. 66 – 72 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Część zapisów w nowym brzmieniu wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.  Przypominamy, że cała ewidencja odpadów będzie prowadzona przez stronę BDO https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.  Od 01 stycznia 2020 r. CZG R-XXI będzie mógł przyjmować tylko te transporty odpadów dla których będą wygenerowane karty przekazania odpadów.

CENNIK 2019 
CENNIK 2020 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-200 Nowogard
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696

e-mail :: czg.kancelaria@nowogard.pl 
www :: www.czg.nowogard.pl 
bip :: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Dzisiaj 35

Wczoraj 35

W tym tygodniu 712

W tym miesiącu 3613

Od początku 63126

©2020 CreateVision.pl All rights reserved