Szumiące trawy na składowiskach CZG-RXXI

Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI

  • Odsłony: 512

Konferencja rozpoczynająca projekt: „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”.

Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI

23 września na składowisku odpadów we Włodarce odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy wykonawcom robót rekultywacyjnych. W obecności licznie zgromadzonych gości, wśród których byli Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – P. Jacek Chrzanowski, członkowie Zarządu CZG R-XXI, delegaci Związku, przedstawiciele władz lokalnych i mediów nastąpiło podpisanie protokołów przekazania oraz symboliczne przerzucenie pierwszej łopaty ziemi. Po części plenerowej przedstawiona została prezentacja przybliżająca gościom założenia całego projektu. Konferencja zapoczątkowała drugi etap projektu, który po okresie przygotowawczym wszedł w etap realizacji, czego efektem będzie rekultywacja 13 składowisk na terenie CZG R-XXI.

Andrzej Borak
główny specjalista ds. monitoringu i rekultywacji

http://www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/kronika/wideo/2200-230914/16973123?start_rec=136 11:49 minuta reportażu.

Rekultywacja Składowisk CZG R-XXI

  • Odsłony: 1448

umowa o dofinansowainu
W dniu 17 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, członka Zarządu Jarosława Rzepy oraz Burmistrzów i Wójtów Celowego Związku Gmin R-XXI na terenie, których zlokalizowane są składowiska odpadów przeznaczonych do rekultywacji, została podpisana umowa o dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” Dzięki podpisaniu umowy zrekultywowanych zostanie 13 składowisk odpadów, łącznie o powierzchni ponad 29 ha. Umowę podpisali Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin R- XXI Antoni Bielida oraz Członek Zarządu - Marek Matys, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Jacek Chrzanowski, Na jej podstawie dofinansowany zostanie projekt „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”. Koszt całkowity projektu to 44 205 889,10 zł, a dofinansowanie wyniesie 37 310 432,71 zł.

Czytaj więcej

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP