Projekt: Szumiace trawy/Aktualności

Proces rekultywacji

Celowy Związek Gmin R-XXI zakończył proces rekultywacji składowisk odpadów realizowany w ramach projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”,

zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POIS.02.01.00-00-34/13-00 w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu wszystkie składowiska znajdujące się w zarządzie Celowego Związku Gmin R-XXI zostały zrekultywowane, czego wynikiem jest osiągnięcie celu bezpośredniego polegającego na przywróceniu wartości przyrodniczych zdegradowanym powierzchniom poprzez wykonanie zabiegów technicznych i biologicznych zgodnie z projektami rekultywacji. Na poszczególnych obiektach uformowano bryłę składowiska, nałożono na wyprofilowaną warstwę odpadów warstwę wyrównawczą, warstwę odgazowującą, warstwę słabo przepuszczalną oraz warstwę organiczną, na której dokonano nasadzeń i obsiano trawą. Wybudowano studnie odgazowujące, zastabilizowano osnowę geodezyjną i posadowiono piezometry. Większość obiektów została ogrodzona płotem z prefabrykatów betonowych. W pozostałych - uzupełniono brakujące ogrodzenie z siatki. Na zrekultywowanych składowiskach zamontowano furtki i bramy drewniane, wykonano ścieżki edukacyjne wraz z budową obiektów małej architektury. Od bramy do centralnego punktu wierzchowiny prowadzi ścieżka edukacyjna z kruszywa naturalnego ułożonego na geowłókninie (obrzeża z kamieni polnych) zakończona wiatą o konstrukcji drewnianej szkieletowej z dachem drewnianym dwu bądź czterospadowym krytym gontem bitumicznym z orynnowaniem. Pomiędzy słupami zamontowano tablice edukacyjne.

CENNIK DLA GMIN CZŁONKOWSKICH 2024
CENNIK KOMERCYJNY 2024

CENNIK DLA GMIN CZŁONKOWSKICH 2023
CENNIK KOMERCYJNY 2023


CENNIK 2022 - obowiazuje cennik za odpady z roku 2021
CENNIK 2021
CENNIK 2020
 
CENNIK 2019 
opłat za przyjęcie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu

REGULAMIN 
świadczenia usług publicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

KONTAKT 
Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-209 Słajsino
NIP: 856-16-99-243
Regon 812546696
Nr rejestrowy BDO 000010822

e-mail :: kancelaria@czg.nowogard.pl
www :: www.czg.nowogard.pl 

Dzisiaj 26

Wczoraj 219

W tym tygodniu 458

W tym miesiącu 4457

Od początku 333135

©2024 CreateVision.pl All rights reserved